درباره معاونت

معاونت پشتیبانی و توسعه دانشگاه مسوول اجرای کلیه امور حقوقی دانشگاه اعم از قراردادهای امور ساختمانی و تاسیساتی ، خدماتی و رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه است . این معاونت با برقراری نظام اداری و نظارت بر اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی زمینه مناسب را جهت تحقق اهداف دانشگاه و نظام آموزش عالی فراهم می آورد. همکاری در جهت تشکیل هیات امناء و هیات ممیزه مستقل در راستای تصمیم گیری های کلان مدیریت دانشگاه یکی از مهمترین فعالیت های این حوزه به شمار می رود.

 

معاونت پشتیبانی و توسعه به لحاظ وظایفی که بر عهده دارد یکی از مهمترین ارکان هر سازمان می‌باشد. این حوزه معاونتی دانشگاه همواره در جهت ایجاد بستری مناسب برای پیشبرد اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی تلاش کرده و همچنین با تامین اعتبار در جهت نیازهای مالی، رفاهی اساتید، کارکنان و دانشجویان سهم بسزائی در رشد و شکوفائی واحدها داشته است.

 

شرح وظایف:

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آئین‎نامه‎‎های ابلاغی از سوی رییس دانشگاه به واحدهای ذی‎ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن‎.
 • تدوین آئین‎نامه‎ها و دستورالعمل‎ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی‎صلاح برای تصویب.
 • نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.
 • ارائه گزارشهای توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحد‎های تحت نظر.
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت‎های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.
 • همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای اهداف، وظایف و برنامه های دانشگاه.
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی، عمرانی، و تشکیلات و… دانشگاه مطابق با مصوبات، مقررات و آئین‎نامه‎های اداری.
 • رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش‎های کاری مورد عمل در واحد‎های مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت‎های مربوط به واحد‎های مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه.
 • نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحد‎های مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیئت امناء و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیئت امناء.
 • تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگنا‎ها و مشکلات و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبرد‎های پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب با هماهنگی واحد‎های ذی‎ربط دانشگاه.
 • تشکیل کمیته تدوین روش‎های اجرایی به منظور بهینه‎سازی سامانه تعاملات اداری بین واحد‎های تابعه با همکاری سایر معاونت‎های دانشگاه.
 • استقرار فرایند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخش‎های مختلف دانشگاه.
 • تدوین روش‎های اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات دانشگاه به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه های ملی دانشگاه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.

 

مسئولیت حوزه معاونت توسعه و پشتیبانی از تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ تاکنون به عهده آقای دکتر یاسر تقی‎پورلاهیجانی است. مدرک تحصیلی ایشان دکتری تخصصی مهندسی مکانیک می‎باشد.

 


 

معاونان پیشین پشتیبانی و توسعه دانشگاه صنعتی سیرجان

 

مهندس محمدابراهیم نوربخش - درباره معاونت

مهندس محمد ابراهیم نوربخش

تاریخ معاونت:

۱۳۸۹/۱۱/۱۶ تا ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

 

 

محمدرضا جهانشاهی - درباره معاونت

دکتر محمدرضا جهانشاهی

تاریخ معاونت:

۱۳۹۵/۰۶/۰۳ تا ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

 

 

اکبر جعفری - درباره معاونت

دکتر اکبر جعفری

تاریخ معاونت:

۱۳۹۵/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

 

 

یاسر تقی پور - درباره معاونت

دکتر یاسر تقی‎پور لاهیجانی

تاریخ معاونت:

۱۳۹۷/۰۶/۲۴ تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

 

 

 

89 - درباره معاونت

دکتر میثم آتش افروز

تاریخ معاونت:

۱۴۰۱/۰۳/۱۶ تاکنون