نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت پژوهش و امور فناوری

مدیریت پژوهش و امور فناوری


مدیریت پژوهش و امور فناوری

 

 

پژوهش و امور فناوری: دکتر حکیمه عباسلو- استادیار گروه مهندسی عمران

کارشناسان

شماره تماس

شماره فاکس

مهندس عباس بهزادی

03441522042

03441522042

خانم مریم محمودیان

03441522094

03441522042

 

 

نقش پژوهش و فناوری در توسعه کلیه جوامع در حال پیشرفت در جهان امروزی بر کسی پوشیده نیست و پژوهش و فناوری مسئول ارایه رهنمودهای علمی و تخصصی  مناسب برای گسترش و توسعه پژوهش و فناوری می باشد.

مدیریت پژوهش و امور فناوری همسو با طرح تحول راهبردی دانشگاه و حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم، اجرای روال‌های زیر را در اولویت برنامه کاری خود خواهد داشت:

  • تمرکز و هدایت منابع در قلمروهای تحقیقاتی نوظهور و کاربردی از طریق برنامه‌ریزی و تشویق اعضای هیأت‌علمی دانشگاه در جهت ارتقای کیفیت پژوهش
  • تسهیل هر جه بیشتر فرآیندهای پژوهشی دانشگاه از طریق تدوین و اصلاح دستورالعمل‌ها وشیوه نامه‌های پژوهشی دانشگاه و راه اندازی سامانه پژوهشی
  • حمایت از ارتقاء و بهبود کیفیت خدمات پژوهش از طریق بازنگری شیوه‌نامه‌های اعتبار پژوهشی ویژه اعضای هیأت‌علمی، و تخصیص اعتبار
  • حمایت از ایده های جدید، طرحهای کاربردی و بازار محور
  • ساماندهی، ارتقاء و روزآمد کردن امکانات وتجهیزات آزمایشگاهی از طریق استاندارد سازی، راه‌اندازی سامانه خدمات آزمایشگاهی و تجهیز آزمایشگاه ها، تجهیز فضا و امکانات کتابخانه، تجهیز سایت های کامپیوتری
  • عقد تفاهم نامه با سازمانها و صنایع و تسهیل روابط صنعت و دانشگاه
  • برگرای بازدیدها و دوره های مرتبط با ارتباط با صنعت و کارآفرینی
  • تاسیس و توسعه شرکتهای دانش بنیان، انتشارات علمی و گروهای پژوهشی
  • حمایت از برگزاری همایش های علمی و تحقیقاتی

 

اعضای شورای پژوهشی

دکتر علی محمودی نژاد (معاون آموزشی و پژوهشی)-دکتر حکیمه عباسلو(مدیر پژوهش و امور فناوری)-دکتر اکبر جعفری (معاون پشتیبانی و توسعه)-دکتر علیرضا غنی زاده (رییس بخش مهندسی عمران)-دکتر محمد حسینی (دانشیار گروه مهندسی مکانیک)-دکتر قاسم میرحسین خانی (رییس بخش ریاضی و علوم کامپیوتر)-دکتر مهدی دهقانیان (مدیر امور آموزشی)-مهندس شهرام نصیری (رییس بخش مهندسی کامپیوتر)-دکتر بتول مکی آبادی (دانشیار گروه مهندسی شیمی)-دکتر سعیده برزگر پاریزی (رییس بخش مهندسی برق)