نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی مناسب سازی محیط برای معلولان

دوره آموزشی مناسب سازی محیط برای معلولان


دوره آموزشی مناسب سازی محیط برای معلولان

دوره آموزشی مناسب سازی محیط برای معلولان - ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان مهندسی عمران
زمان: سه شنبه (8/12/1396) - ساعت 13:30 الی 15:30
مکان: آمفی تئاتر مدیریت
لازم به توضیح میباشد که حضور دانشجویان مهندسی عمران در این دوره الزامی میباشد.