نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی


دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

 

 

 

 

دکتر یوسف عسکری‎دولت‎آباد

سرپرست دفتر فنی و نظارت بر طرح‎های عمرانی

آدرس پست الکترونیک:

مدرک تحصیلی: دکتری سازه

رزومه: http://civil.sirjantech.ac.ir/~y.askari

تلفن: 41522069

 

 

 

 

                       کارکنان اداره امور فنی و نظارت بر طرح‎های عمرانی

 

 

  محسن زیدآبادی

کارشناس اداره امور دفترفنی و نظارت بر طرح‎های عمرانی

تلفن: 41522069