نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امکان تقاضای ترفیع سالیانه اساتید از طریق سامانه پویا فراهم شد

امکان تقاضای ترفیع سالیانه اساتید از طریق سامانه پویا فراهم شد


امکان تقاضای ترفیع سالیانه اساتید از طریق سامانه پویا فراهم شد

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی دانشگاه صنعتی سیرجان می رساند امکان تقاضای ترفیع سالیانه از طریق سامانه پویا فراهم شد. اعضای محترم هیات علمی در زمان مقتضی می توانند مطابق تصویر فوق با انتخاب گزینه «ترفیع سالیانه» از منوی «آموزشی» و زیرمنوی «سایر» نسبت به تکمیل اطلاعات جهت تقاضای ترفیع اقدام نمایند.