دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

 

 

 

 

دکتر محمدرضا جهانشاهی

سرپرست دفتر فنی و نظارت بر طرح‎های عمرانی

آدرس پست الکترونیک: mrjahan8390@gmail.com

 

تلفن: 41522069

سوابق تحصیلی:

لیسانس: مهندسی عمران- عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فوق لیسانس: مهندسی عمران- سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتری: مهندسی عمران- سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مرتبه علمی: استادیار

سوابق اجرایی:


فعالیت در شرکت مهندسین مشاور  مهاب قدس 76- 77

فعالیت در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا 77-79

مسئول دفتر فنی جهادنصر هرمزگان 79-80

مسئول سازه در کارخه ذوب مس خاتون آباد 80-81

مسئول دفتر فنی ساختمان اداره کل گمرکات استان کرمان81-83

مدیر عامل شرکت عمران بتن 83-86

سرپرست دستگاه نظارت کارخانه جهان فولاد 86-88

سرپرست سیویل کارخانه جهان فولاد 91-92

مدیر دفتر فنی دانشگاه صنعتی سیرجان 92- ادامه دارد.

 

 

 

 

                       کارکنان اداره امور فنی و نظارت بر طرح‎های عمرانی

 

 

 آقای محسن زیدآبادی

کارشناس اداره امور دفترفنی و نظارت بر طرح‎های عمرانی

تلفن: 41522069